Posledné hľadané

invokácia
kompilačný
taktilne
kompulzívny
synestetický
explanačný
nomologický
etylizmus
vehementne
hypobúlia

Najhľadanejšie

kompulzívny
permisívny
ambientný
potenciálne, potencionálne
prudérny
erárny
decizívny, decízny
indikatívny
cynickosť
idiosynkratický