Posledné hľadané

introspekčný, introspektívny
extruzívny, extrúzny
kompulzívny
indikatívny
plenérovo
menorágia
anekčný
fluidizácia
habituácia, habitualizácia
funkčný

Najhľadanejšie

diastolický
kompulzívny
negociačný
ambivalentný
erárny
permisívny
meritórne
decizívny, decízny
potenciálne, potencionálne
vehementne