Posledné hľadané

synestetický
diachrónne, diachronicky
etnocentrický
introspekčný, introspektívny
kupola, kopula2
ambientný
abreaktívny
insolventný
hyperplastický
emisár -a m. (

Najhľadanejšie

detenčný
kompulzívny
inokulácia
prudérny
konotácia
ambientný
indikatívny
idiosynkratický
asexuálne
decizívny, decízny