Posledné hľadané

zodiakálny
fabulárny
erárny
erárny
dependentný
decizívny, decízny
tomsonit
permisívny
analeptický
hypobúlia

Najhľadanejšie

kompulzívny
direktívny
permisívny
invenčný
idiosynkratický
indikatívny
inokulácia
erárny
meritórne
kumulatívny